ORDIN nr. 669 din 28 mai 2009privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Nr. 669 din 28 mai 2009
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Nr. 1.304 din 30 iunie 2009
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iulie 2009    În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,în temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi ministrul economiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul economiei,Adriean Videanu  +  AnexăPROCEDURA 28/05/2009