Termeni și Condiții
Portalul N-Lex afisează, cu caracter informativ, versiunea oficială a actelor normative publicată în Monitorul Oficial al României, cât şi versiunile consolidate pentru cele mai importante acte normative din diverse domenii de interes, în situaţia în care acestea au suferit modificări ulterioare publicarii lor.

 

Actele oficiale publicate în Monitorul Oficial al României reprezintă singura baza legală la care se poate face referire in documentele prezentate în faţa tuturor instituţiilor şi autorităţile statale.

 

În cazul în care există deosebiri între versiunea electronica a actelor normative prezentate şi textul tiparit, este considerat autentic doar textul tipărit şi publicat in Monitorul Oficial al României.

 

Versiunile consolidate ale actelor normative reprezintă reproducerea neoficială a unor acte ce au suferit modificări de-a lungul timpului, însă nu au fost republicate în Monitorul Oficial al României.

 

Portalul pune la dispoziţie cu rol consultativ, aceste versiuni neoficiale. La astfel de acte nu se va face nicio referire în nici un document oficial.

 

În caz contrar, singura răspunderea îi revine în totalitate celui care invocă versiunea consolidată, acesta asumându-şi şi consecinţele juridice pe care le poate genera demersul său.

 

Cu aceste amendamente, ţinând cont şi că textele oficiale de natură legislativă nu beneficiază de protecţia legală a dreptului de autor, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, este posibila reutilizarea textelor legale, in limita celor prezentate mai sus.