ORDIN nr. 669 din 28 mai 2009 (*actualizat*)privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori(actualizat până la data de 13 iunie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI
  • Nr. 669 din 28 mai 2009
  • MINISTERUL ECONOMIEI
  • Nr. 1.304 din 30 iunie 2009
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 825 din 27 mai 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,în temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi ministrul economiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului,Nicolae NemirschiMinistrul economiei,Adriean Videanu  +  AnexăPROCEDURA 28/05/2009