ORDIN nr. 373 din 10 aprilie 2006privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 2 mai 2006    Având în vedere prevederile art. 10 din anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 1.329/2002 privind înfiinţarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti,văzând propunerea Consiliului de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, salarizare şi structuri sanitare nr. E.N./9.162/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data prezentului ordin se înfiinţează Centrul Naţional de Sănătate Mintală, structură fără personalitate juridică, în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Sănătate Mintală este for tehnic şi metodologic pentru activităţile de promovare, monitorizare şi evaluare din domeniul sănătăţii mintale, necesare Ministerului Sănătăţii pentru realizarea politicilor în domeniul sănătăţii mintale.  +  Articolul 3Centrul Naţional de Sănătate Mintală are următoarele atribuţii principale în domeniul sănătăţii mintale: a) consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul politicilor de sănătate mintală; b) consultanţă şi asistenţă tehnică în dezvoltarea noilor servicii de sănătate mintală; c) consultanţă şi asistenţă tehnică în formarea personalului care lucrează în reţeaua naţională de sănătate mintală; d) dezvoltarea de competenţe în organizarea şi conducerea serviciilor de sănătate mintală; e) organizarea elaborării şi diseminării ghidurilor de practică în domeniul sănătăţii mintale; f) colectarea de date în domeniul sănătăţii mintale; g) monitorizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate mintală; h) realizarea şi întreţinerea Registrului naţional de psihiatrie.  +  Articolul 4În vederea desfăşurării activităţii de către Centrul Naţional de Sănătate Mintală, se suplimentează statul de funcţii al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti cu 10 posturi.  +  Articolul 5Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti se modifică în mod corespunzător, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală este asigurată prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, din venituri proprii, realizate pe baza activităţilor de cercetare, analiză, evaluare şi monitorizare specifice segmentului de sănătate mintală, prevăzute în programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii. (2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se realizează prin negociere directă, pe bază de contracte, încheiate între Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti. (3) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti va introduce în bugetul de venituri şi cheltuieli modificările ce decurg din înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi îl va supune spre avizare şi aprobare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti va încheia contractul de prestări de servicii cu Ministerul Sănătăţii. (5) Obiectul contractului prevăzut la alin. (4) îl reprezintă activităţile de cercetare, analiză, evaluare şi monitorizare pe baza propunerilor formulate de Direcţia generală de asistenţă medicală, salarizare şi structuri sanitare, în calitate de coordonator naţional al Programului de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, aprobate de ministrul sănătăţii.  +  Articolul 7Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, Direcţia generală de asistenţă medicală, salarizare şi structuri sanitare, precum şi celelalte direcţii de specialitate implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 373.  +  Anexa INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE BUCUREŞTISTRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                   ┌──────────────────────────┐                                   │CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE│┌─────────────────────────────┐ └───────────┬──────────────┘│ Compartiment Audit ├─┐ ┌───────────┴──────────────┐└─────────────────────────────┘ │ │ COMITETUL DE DIRECŢIE │┌─────────────────────────────┐ │ └───────────┬──────────────┘│ Compartiment Resurse Umane, │ │ ┌───────────┴──────────────┐│ Juridic, Tehnologia │ ├──┤ DIRECTOR GENERAL │- - -┌──────────┐│ Informaţiilor ├─┤ └─────────────┬────────┬───┘ │CONSILIUL │└─────────────────────────────┘ │ │ │ │ŞTIINŢIFIC│┌─────────────────────────────┐ │ │ │ └──────────┘│ Compartiment Programe ├─┤ │ ││ de Dezvoltare │ │ │ │└─────────────────────────────┘ │ │ │┌─────────────────────────────┐ │ │ ││ Compartiment de Marketing, │ │ │ ││ Diseminare a Informaţiilor, ├─┘ │ ││Relaţii Publice şi Mass-Media│ │ │└─────────────────────────────┘ │ │                                                 │ │             ┌───────────────────────────────────┼────────┼───────────┐  ┌──────────┴─────────────────┐ ┌──────────────┴──────┐ │┌──────────┴────────┐  │ DIRECTOR DE DEZVOLTARE ├--┤ DIRECTOR ŞTIINŢIFIC │ ││ DIRECTOR ECONOMIC │  └────┬──┬────────┬─┬────┬─┬──┘ └──────┬────────┬─────┘ │└──────┬───────┬────┘       | │ | │ | │ │ │ │ │ │       | │ | │ | │ │ │ │ │ │ ┌─────┴──┴────┐ | │ | │ │ │ │ │ │ │ Centrul DRG │ | │ | │ │ │ │ │ │ └──┬───────┬──┘ | │ | │ │ │ │ │ │    │ │ | │ | │ │ │ │ │ │  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┴─┐┌─┴─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐  │ A │ │ B │ │ C ││ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │  └───┘ └───┘ └─────┘└─────┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘    LEGENDA:    A = Compartimentul de Analiză a Serviciilor de Sănătate    B = Compartimentul de Dezvoltare a Grupelor de Diagnostice    C = Centrul Naţional de Promovarea Sănătăţii şi Programe    D = Compartimentul de Formare şi Consultanţă în Managementul Serviciilor        de Sănătate    E = Centrul de Informare şi Documentare    F = Compartimentul de    G = Centrul Naţional de Sănătate Mintală    H = Serviciul Financiar - Contabilitate    I = Serviciul Administrativ