ORDIN nr. 4.138 din 3 aprilie 2024privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 10 aprilie 2024  Având în vedere:– prevederile Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul nr. 620/DGIP din 20.03.2024 de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 Se aprobă Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală economică, Direcția generală informatizare, Direcția generală juridică și control duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 3 aprilie 2024. Nr. 4.138.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar în
  vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2024
  Activități Termen de realizare
  Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ până la 10 mai
  Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare până la 20 mai
  Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ, împreună cu comisiile de anchetă socialăpână la 7 iunie
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat 10 - 11 iunie
  Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 20 iunie
  Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor 25 iunie
  Depunerea contestațiilor 1 - 4 iulie
  Rezolvarea contestațiilor 5 - 12 iulie
  Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ 12 iulie
  Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 26 iulie
  Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/universități 9 - 23 august
  Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 26 august - 6 septembrie
  Achiziționarea de calculatoare 2 septembrie - 16 octombrie
  Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți 20 august - 24 octombrie
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat21 august - 25 octombrie
  Decontarea către operatorii economici 26 august - 25 noiembrie
  ----