ORDONANȚĂ nr. 6 din 25 ianuarie 2024pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 25 ianuarie 2024  În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Comunicarea avizului de angajare sau detașare se poate realiza, la cerere, și în format electronic, dacă solicitantul a indicat datele corespunzătoare în acest scop. Avizul de angajare sau detașare va fi semnat cu semnătura electronică calificată a formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări emitente.2. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) nu constituie contravenție dacă angajatorul a obținut avizul de angajare, în condițiile prezentei ordonanțe
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  București, 25 ianuarie 2024.Nr. 6.------