DECRET Nr. 186 din 24 iulie 1961privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New-York, la 10 iunie 1958
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 19 din 24 iulie 1961    Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul UNICRepublica Populara Romina adera la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New-York, la 10 iunie 1958, cu următoarele rezerve:"Republica Populara Romina va aplica Convenţia numai la diferendele rezultate din raporturi de drept contractuale sau necontractuale care sînt considerate comerciale de către legislaţia sa naţionala.Republica Populara Romina va aplica Convenţia la recunoaşterea şi executarea sentinţelor date pe teritoriul unui alt stat contractant. În ce priveşte sentinţele date pe teritoriul unor state necontractante, Republica Populara Romina va aplica Convenţia numai pe baza reciprocităţii stabilite prin înţelegere între părţi".CONVENTIE 10/06/1958