Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "HOTĂRÂRE"

Numarul documentului "1000"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2012/*/*"1. HG 1000 17/10/2012

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 17 octombrie 2012
privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 29 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 20122. HG 1000 04/11/2014

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 4 noiembrie 2014
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada noiembrie - decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul revoluţiilor din ţările Europei de Est

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 20143. HG 1000 23/12/2015

HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 23 decembrie 2015
privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 30 decembrie 2015

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20154. HG 1000 21/12/2016

HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 21 decembrie 2016
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, ca urmare a reevaluării

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 20165. HOTARARE 1000 20/12/2018

HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 20 decembrie 2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1091 din 21 decembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2018  6. HOTARARE 1000 30/12/2019

  HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 30 decembrie 2019pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestora

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 16 din 13 ianuarie 2020

  Data intrarii in vigoare: 13 ianuarie 2020  7. HOTARARE 1000 23/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 23 noiembrie 2020privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a 8 construcţii uşoare din elemente modulate şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva COVID-19, prin amenajarea a două puncte de triaj epidemiologic pentru unităţile spitaliceşti din judeţul Cluj

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1176 din 04 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2020  8. HOTARARE 1000 22/09/2021

  HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 22 septembrie 2021privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, precum şi trecerea unor construcţii şi amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 929 din 29 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 29 septembrie 2021  9. HOTARARE 1000 20/10/2023

  HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 20 octombrie 2023privind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2021-2022 pentru proiectele finanţate prin Programul operaţional Capital uman

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 957 din 23 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 2023