Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "LEGE"

Numarul documentului "7"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2004/02/18"1. LEGE 7 18/02/2004

 LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 martie 2004

ACT ABROGAT2. LEGE 7 28/02/2005

 LEGE nr. 7 din 28 februarie 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005

Data intrarii in vigoare: 06 martie 20053. LEGE 7 11/01/2006

 LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006
privind statutul funcţionarului public parlamentar

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2006

Data intrarii in vigoare: 19 ianuarie 2006

ACT ABROGAT4. LEGE 7 09/01/2007

 LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 17 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 20075. LEGE (R) 7 18/02/2004

 LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)
privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 2 august 2007

Data intrarii in vigoare: 02 august 2007

ACT ABROGAT6. LEGE 7 09/01/2008

 LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2008
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 11 ianuarie 2008

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20087. LEGE 7 17/02/2009

 LEGE nr. 7 din 17 februarie 2009
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 20 februarie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 februarie 20098. LEGE (R) 7 11/01/2006

 LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*)
privind statutul funcţionarului public parlamentar*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 mai 2009

Data intrarii in vigoare: 25 mai 20099. LEGE 7 06/01/2010

 LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2010
pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2010

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 201010. LEGE 7 01/03/2011

 LEGE nr. 7 din 1 martie 2011
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 4 martie 2011

Data intrarii in vigoare: 07 martie 2011