Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI NA?IONALE"1. ANEXA 16/11/2023

ANEXE din 16 noiembrie 2023privind aprobarea programelor pentru susţinerea Concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

EMITENT
 • Ministerul Educației Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1130 din 14 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 14 decembrie 2023  2. METODOLOGIE 29/09/2022

  METODOLOGIE din 29 septembrie 2022de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 981 din 10 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 2022  3. ANEXA 23/06/2022

  ANEXE din 23 iunie 2022privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele Comunicare în limba maternă polonă şi Limba şi literatura maternă polonă pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţii naţionale poloneze care studiază în limba română, clasa pregătitoare şi clasele I-IV

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 974 din 06 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2022  4. ANEXA 31/08/2022

  ANEXE din 31 august 2022privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023- 2024

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 876 din 06 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 septembrie 2022  5. ANEXA 18/08/2022

  ANEXE din 18 august 2022privind programele pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 842 din 29 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 august 2022  6. ANEXA 18/02/2022

  ANEXE din 18 februarie 2022privind planurile de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a X-a, învăţământ profesional, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor: lutier, electrician auto, operator montator subansamble

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 206 din 02 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 02 martie 2022  7. ANEXA 30/08/2021

  ANEXE din 30 august 2021privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 869 din 10 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2021  8. ANEXA 15/04/2021

  ANEXĂ din 15 aprilie 2021privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2021-2022

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 451 din 27 aprilie 2021

  Data intrarii in vigoare: 27 aprilie 2021  9. ANEXA 27/01/2021

  ANEXE din 27 ianuarie 2021pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 136 din 10 februarie 2021

  Data intrarii in vigoare: 10 februarie 2021  10. RECTIFICARE 4928 01/08/2018

  RECTIFICARE nr. 4.928 din 31 august 2018referitoare la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.928/2018

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei Naţionale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020

  Data intrarii in vigoare: 25 iunie 2020