Rezultate căutare pentru

Emitent: "SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE"1. ORDIN 239 13/05/2022

ORDIN nr. 239 din 13 mai 2022pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 mai 2022  2. ORDIN 1 05/01/2022

  ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2022privind aprobarea Normelor proprii de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 martie 2022  3. NORMA 05/01/2022

  NORME PROPRII din 5 ianuarie 2022de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 martie 2022  4. ORDIN 1230 17/11/2021

  ORDIN nr. 1.230 din 17 noiembrie 2021pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1118 din 23 noiembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2021  5. ORDIN 1231 17/11/2021

  ORDIN nr. 1.231 din 17 noiembrie 2021pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1118 din 23 noiembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2021  6. ORDIN 42 28/09/2021

  ORDIN nr. 42 din 28 septembrie 2021privind condiţiile de înscriere la Loteria de vaccinare şi stabilirea atribuţiilor instituţiilor implicate

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 932 din 29 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 30 septembrie 2021  7. ORDIN 33 02/07/2021

  ORDIN nr. 33 din 2 iulie 2021privind aprobarea modului de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare şi verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 684 din 09 iulie 2021

  Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2021  8. ORDIN 10 11/03/2021

  ORDIN nr. 10 din 11 martie 2021pentru modificarea art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului culturii şi identităţii naţionale, ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 564 din 02 iunie 2021

  Data intrarii in vigoare: 02 iunie 2021  9. ORDIN 806 30/10/2020

  ORDIN nr. 806 din 30 octombrie 2020pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1061 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  10. ORDIN 807 30/10/2020

  ORDIN nr. 807 din 30 octombrie 2020pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

  EMITENT
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1061 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020