Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL APĂRĂRII NA?IONALE"1. ORDIN 90 13/05/2024

ORDIN nr. M.90 din 13 mai 2024privind acordarea avizului conform judecătorilor şi procurorilor în vederea dobândirii calităţii de ofiţer în activitate, acordarea gradului militar şi înaintarea în gradul următor a judecătorilor şi procurorilor militari

EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 458 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  2. ORDIN 64 10/04/2024

  ORDIN nr. M.64 din 10 aprilie 2024pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 359 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  3. INSTRUCTIUNI 10/04/2024

  INSTRUCȚIUNI DE APLICARE din 10 aprilie 2024în Ministerul Apărării Naţionale a Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 359 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  4. ORDIN 65 10/04/2024

  ORDIN nr. M.65 din 10 aprilie 2024privind modificarea pct. 5.2 lit. g) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.18/2011 pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosinţă asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naţionale a unui program pentru construirea de locuinţe

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024  5. ORDIN 43 14/03/2024

  ORDIN nr. M.43 din 14 martie 2024pentru aprobarea Normelor privind certificarea şi supravegherea continuă a agenţilor aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană militare

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 257 din 26 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2024  6. NORMA 14/03/2024

  NORME din 14 martie 2024privind certificarea şi supravegherea continuă a agenţilor aeronautici care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană militare

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 257 din 26 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2024  7. ORDIN 19 07/02/2024

  ORDIN nr. M.19 din 7 februarie 2024pentru modificarea şi completarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. M.24/30/8.147/2016

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 164 din 29 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 29 februarie 2024  8. ORDIN 18 07/02/2024

  ORDIN nr. M.18 din 7 februarie 2024pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care desfăşoară activităţi aeronautice militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.162/2023

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 133 din 16 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 februarie 2024  9. ORDIN 15 05/02/2024

  ORDIN nr. M.15 din 5 februarie 2024pentru completarea specialităţilor de personal aeronautic prevăzute în Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  10. ORDIN 269 21/12/2023

  ORDIN nr. M.269 din 21 decembrie 2023privind aprobarea Normelor proprii de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT
 • Ministerul Apărării Naționale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 71 din 26 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 ianuarie 2024