Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FINAN?ELOR"1. ORDIN 354 19/02/2024

ORDIN nr. 354 din 19 februarie 2024pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi de entităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în administrarea Ministerului Finanţelor

EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 150 din 23 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 23 februarie 2024  2. PROCEDURA 19/02/2024

  PROCEDURĂ din 19 februarie 2024de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi de entităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în administrarea Ministerului Finanţelor

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 150 din 23 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 23 februarie 2024  3. ORDIN 373 22/02/2024

  ORDIN nr. 373 din 22 februarie 2024privind prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii februarie 2024

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 150 din 23 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 23 februarie 2024  4. ORDIN 347 19/02/2024

  ORDIN nr. 347 din 19 februarie 2024privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 21 februarie-1 martie 2024, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 138 din 19 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 februarie 2024  5. ORDIN 346 19/02/2024

  ORDIN nr. 346 din 19 februarie 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020 privind aprobarea Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 139 din 19 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 februarie 2024  6. ORDIN 337 15/02/2024

  ORDIN nr. 337 din 15 februarie 2024privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni denominate în euro cu maturitatea de 7 ani sau mai mult şi cu maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 131 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024  7. ORDIN 332 14/02/2024

  ORDIN nr. 332 din 14 februarie 2024privind aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare, precum şi alte aspecte legate de modalitatea de comunicare între autorităţile implicate pentru asigurarea sprijinului material conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 127 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  8. ORDIN 265 06/02/2024

  ORDIN nr. 265 din 6 februarie 2024pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  9. ORDIN 266 06/02/2024

  ORDIN nr. 266 din 6 februarie 2024pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  10. ORDIN 301 08/02/2024

  ORDIN nr. 301 din 8 februarie 2024privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada februarie-martie 2024

  EMITENT
 • Ministerul Finanțelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 115 din 09 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 februarie 2024