Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ?I EGALITĂ?II DE ?ANSE"1. ORDIN 20917 22/11/2022

ORDIN nr. 20.917 din 22 noiembrie 2022privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1136 din 25 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 2022  2. NORMA 25/11/2022

  NORME METODOLOGICE din 25 noiembrie 2022de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1136 din 25 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 2022  3. ORDIN 20898 01/11/2022

  ORDIN nr. 20.898 din 1 noiembrie 2022pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1069 din 03 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2022  4. ORDIN 20868 07/10/2022

  ORDIN nr. 20.868 din 7 octombrie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1044 din 28 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2022  5. STANDARD 21/09/2022

  STANDARD MINIM OBLIGATORIU din 21 septembrie 2022privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 973 din 06 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2022  6. ORDIN 20840 21/09/2022

  ORDIN nr. 20.840 din 21 septembrie 2022pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 973 din 06 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2022  7. STANDARD 21/09/2022

  STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 21 septembrie 2022privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistenţă destinate agresorilor

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 973 din 06 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2022  8. ORDIN 20841 21/09/2022

  ORDIN nr. 20.841 din 21 septembrie 2022pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind aplicarea managementului de caz în cadrul serviciilor sociale de asistenţă destinate agresorilor

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 973 din 06 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2022  9. ORDIN 20809 14/09/2022

  ORDIN nr. 20.809 din 14 septembrie 2022privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 septembrie 2022  10. NORMA 14/09/2022

  NORME DE APLICARE din 14 septembrie 2022a programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" şi "FamilyStart", a modelului Convenţiei privind implementarea programelor "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi a modelului Convenţiei de garantare

  EMITENT
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 septembrie 2022