Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI"1. ORDIN 4478 22/05/2024

ORDIN nr. 4.478 din 22 mai 2024privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Montessori Universe" din municipiul Bucureşti, sectorul 1

EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 574 din 20 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2024  2. ORDIN 4480 22/05/2024

  ORDIN nr. 4.480 din 22 mai 2024privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Ecaterina Teodoroiu" din municipiul Făgăraş, judeţul Braşov

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 574 din 20 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2024  3. ORDIN 4496 27/05/2024

  ORDIN nr. 4.496 din 27 mai 2024privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Sfera" din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 575 din 20 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2024  4. ORDIN 4499 27/05/2024

  ORDIN nr. 4.499 din 27 mai 2024privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională "Spectrum" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 575 din 20 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2024  5. ORDIN 4637 11/06/2024

  ORDIN nr. 4.637 din 11 iunie 2024privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare integrate organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România, finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 575 din 20 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2024  6. METODOLOGIE 11/06/2024

  METODOLOGIE-CADRU din 11 iunie 2024pentru organizarea şi funcţionarea programelor de studii universitare integrate organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România, finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 575 din 20 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2024  7. ORDIN 4694 12/06/2024

  ORDIN nr. 4.694 din 12 iunie 2024privind virarea de către instituţiile de învăţământ superior de stat a procentului de 5% din sumele încasate de la studenţii şi cursanţii străini către Ministerul Educaţiei

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 iunie 2024  8. ORDIN 4490 23/05/2024

  ORDIN nr. 4.490 din 23 mai 2024privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 393/630/4.236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 560 din 17 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2024  9. ORDIN 4622 06/06/2024

  ORDIN nr. 4.622 din 6 iunie 2024pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al calificărilor, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.403/2022

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 iunie 2024  10. ORDIN 4623 06/06/2024

  ORDIN nr. 4.623 din 6 iunie 2024pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învăţarea pe tot parcursul vieţii, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.768/2023

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 iunie 2024