Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI"1. ORDIN 3874 23/05/2022

ORDIN nr. 3.874 din 23 mai 2022privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei "Smart Children" din municipiul Braşov pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "PREMS" din municipiul Braşov

EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 640 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  2. ORDIN 3876 23/05/2022

  ORDIN nr. 3.876 din 23 mai 2022privind acordarea acreditării Grădiniţei cu program normal şi program prelungit "Castelino Baby" din municipiul Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 640 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  3. ORDIN 4049 14/06/2022

  ORDIN nr. 4.049 din 14 iunie 2022privind aprobarea Programei şcolare pentru disciplina opţională "Introducere în învăţarea automată (machine learning)" - curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul liceal, clasa a XI-a/clasa a XII-a

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 644 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  4. ORDIN 3975 07/06/2022

  ORDIN nr. 3.975 din 7 iunie 2022privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru grupele de intervenţie timpurie organizate pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple şi a Metodologiei privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 622 din 24 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 24 iunie 2022  5. METODOLOGIE 07/06/2022

  METODOLOGIE din 7 iunie 2022privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 622 din 24 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 24 iunie 2022  6. ORDIN 4094 22/06/2022

  ORDIN nr. 4.094 din 22 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.990/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 623 din 24 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 24 iunie 2022  7. ORDIN 4098 23/06/2022

  ORDIN nr. 4.098 din 23 iunie 2022pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 623 din 24 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 24 iunie 2022  8. PROCEDURA 06/06/2022

  PROCEDURĂ din 6 iunie 2022de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa naţională/internaţională a competiţiilor şcolare

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 573 din 10 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 iunie 2022  9. PROCEDURA 06/06/2022

  PROCEDURĂ din 6 iunie 2022de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 573 din 10 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 iunie 2022  10. ORDIN 3961 06/06/2022

  ORDIN nr. 3.961 din 6 iunie 2022pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

  EMITENT
 • Ministerul Educației
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 573 din 10 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 iunie 2022