Rezultate căutare pentru

Emitent: "SENATUL"1. HOTARARE 21 20/02/2024

HOTĂRÂRE nr. 21 din 20 februarie 2024referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind stabilirea preţurilor de transfer - COM (2023) 529 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 148 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  2. HOTARARE 22 20/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 22 din 20 februarie 2024referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de instituire a unui sistem de impunere în funcţie de sediul central pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii şi de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM (2023) 528 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 148 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  3. HOTARARE 23 20/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 23 din 20 februarie 2024referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind întreprinderile din Europa: cadru de impozitare a profitului (BEFIT) - COM (2023) 532 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 148 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  4. HOTARARE 24 20/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 24 din 20 februarie 2024referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.011 în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al normelor privind indicii de referinţă, utilizarea în Uniune a indicilor de referinţă furnizaţi de un administrator situat într-o ţară terţă şi anumite cerinţe de raportare - COM (2023) 660 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 148 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  5. HOTARARE 25 20/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 25 din 20 februarie 2024referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri şi a criminalităţii organizate - COM (2023) 641 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 148 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  6. HOTARARE 26 20/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 26 din 20 februarie 2024referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea spaţiului administrativ european (ComPAct) - COM (2023) 667 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 148 din 22 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 februarie 2024  7. HOTARARE 7 06/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 7 din 6 februarie 2024referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013, a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare - COM (2023) 643 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 130 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024  8. HOTARARE 8 06/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 8 din 6 februarie 2024referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/2.394 şi (UE) 2018/1.724 în ceea ce priveşte desfiinţarea Platformei europene SOL - COM (2023) 647 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 130 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024  9. HOTARARE 9 06/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 9 din 6 februarie 2024referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/11/UE privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum, precum şi a Directivelor (UE) 2015/2.302, (UE) 2019/2.161 şi (UE) 2020/1.828 - COM (2023) 649 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 130 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024  10. HOTARARE 10 06/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 10 din 6 februarie 2024referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.092/2010, (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 1.094/2010, (UE) nr. 1.095/2010 şi (UE) 2021/523 în ceea ce priveşte anumite cerinţe de raportare în domeniul serviciilor financiare şi al sprijinului pentru investiţii - COM (2023) 593 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 130 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024