Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTEC?IEI SOCIALE ?I PERSOANELOR VÂRSTNICE"1. ACT ADITIONAL 1 26/01/2017

ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 26 ianuarie 2017la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul grupului de unităţi din sectorul de activitate Construcţii de Maşini pe anii 2016-2017

EMITENT
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 05 iulie 2017

  Data intrarii in vigoare: 05 iulie 2017  2. ORDIN 2284 14/12/2016

  ORDIN nr. 2.284 din 14 decembrie 2016
  privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2017

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2017

  ACT ABROGAT  3. ORDIN 2221 28/11/2016

  ORDIN nr. 2.221 din 28 noiembrie 2016
  pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2017

  Data intrarii in vigoare: 04 ianuarie 2017  4. ORDIN 2205 24/11/2016

  ORDIN nr. 2.205 din 24 noiembrie 2016
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii COMALEX - S.A. Alexandria, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 30 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 2016  5. ORDIN 2291 14/12/2016

  ORDIN nr. 2.291 din 14 decembrie 2016
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Active Conexe - S.A. Bucureşti, societate din portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 30 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 2016  6. ORDIN 2264 08/12/2016

  ORDIN nr. 2.264 din 8 decembrie 2016
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea MAMAIA - S.A.

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2016  7. ORDIN 2276 12/12/2016

  ORDIN nr. 2.276 din 12 decembrie 2016
  privind aprobarea Planului integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2016  8. ORDIN 2248 05/12/2016

  ORDIN nr. 2.248 din 5 decembrie 2016
  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "NEPTUN-OLIMP" - S.A.

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.041 din 23 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2016  9. ORDIN 2278 12/12/2016

  ORDIN nr. 2.278 din 12 decembrie 2016
  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2016  10. ORDIN 2196 23/11/2016

  ORDIN nr. 2.196 din 23 noiembrie 2016
  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circuitul documentelor între compartimentele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi instituţiile aflate în subordinea sa

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 19 decembrie 2016

  Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2016