Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I SCHIMBĂRILOR CLIMATICE"1. ORDIN 1992 14/11/2014

ORDIN nr. 1.992 din 14 noiembrie 2014
pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca)

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015

Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 20152. ORDIN 982 08/12/2014

ORDIN nr. 982 din 8 decembrie 2014
pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 18 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 20143. ORDIN 2095 02/12/2014

ORDIN nr. 2.095 din 2 decembrie 2014
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20144. GHID 02/12/2014

GHID DE FINANŢARE din 2 decembrie 2014
a Programului de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 20145. ORDIN 2051 25/11/2014

 ORDIN nr. 2.051 din 25 noiembrie 2014
privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 27 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 20146. ORDIN 1970 11/11/2014

ORDIN nr. 1.970 din 11 noiembrie 2014
pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata sumelor reţinute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 20147. INSTRUCTIUNI 11/11/2014

INSTRUCŢIUNE din 11 noiembrie 2014
privind plata sumelor reţinute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 20148. ORDIN 1313 23/07/2014

 ORDIN nr. 1.313 din 23 iulie 2014
privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negraşi

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 12 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 12 noiembrie 20149. ORDIN 872 20/10/2014

 ORDIN nr. 872 din 20 octombrie 2014
privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 201410. PROCEDURA 20/10/2014

 PROCEDURĂ din 20 octombrie 2014
de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 7 noiembrie 2014

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2014