Rezultate căutare pentru

Emitent: "CAMERA DEPUTA?ILOR"1. HOTARARE 40 11/06/2024

HOTĂRÂRE nr. 40 din 11 iunie 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind apărarea democraţiei - COM (2023) 630

EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 552 din 13 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 iunie 2024  2. HOTARARE 41 11/06/2024

  HOTĂRÂRE nr. 41 din 11 iunie 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a materialelor care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) - COM (2024) 60

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 552 din 13 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 iunie 2024  3. HOTARARE 42 11/06/2024

  HOTĂRÂRE nr. 42 din 11 iunie 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Ura nu îşi are locul aici: o Europă unită împotriva urii - JOIN (2023) 51

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 552 din 13 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 iunie 2024  4. HOTARARE 37 03/06/2024

  HOTĂRÂRE nr. 37 din 3 iunie 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea viitorului nostru - Obiectivul climatic al Europei pentru 2040 şi calea către neutralitatea climatică până în 2050 pentru o societate durabilă, justă şi prosperă - COM (2024) 63

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 519 din 04 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2024  5. HOTARARE 38 03/06/2024

  HOTĂRÂRE nr. 38 din 3 iunie 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - „Raportul anual pentru 2024 privind piaţa unică şi competitivitatea“ - COM (2024) 77

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 519 din 04 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2024  6. HOTARARE 39 03/06/2024

  HOTĂRÂRE nr. 39 din 3 iunie 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu privind reformele şi revizuirea politicilor înainte de extindere - COM (2024) 146

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 519 din 04 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2024  7. HOTARARE 36 21/05/2024

  HOTĂRÂRE nr. 36 din 21 mai 2024privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 469 din 21 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 21 mai 2024  8. HOTARARE 34 14/05/2024

  HOTĂRÂRE nr. 34 din 14 mai 2024privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea cooperării poliţieneşti în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea şi investigarea introducerii ilegale de migranţi şi a traficului de persoane, precum şi privind consolidarea sprijinului acordat de Europol pentru prevenirea şi combaterea unor astfel de infracţiuni şi de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 - COM (2023) 754 şi propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unor norme minime de prevenire şi combatere a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate în Uniune şi de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a Consiliului şi a Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului - COM (2023) 755

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2024  9. HOTARARE 35 14/05/2024

  HOTĂRÂRE nr. 35 din 14 mai 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o gestionare industrială ambiţioasă a carbonului de către UE - COM (2024) 62

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 448 din 15 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 mai 2024  10. HOTARARE 30 07/05/2024

  HOTĂRÂRE nr. 30 din 7 mai 2024privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Realizarea ambiţiilor UE pentru energia din surse regenerabile offshore - COM (2023) 668

  EMITENT
 • Camera Deputaților
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 419 din 08 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 08 mai 2024