Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE"1. ORDIN 1126 29/11/2012

 ORDIN nr. 1.126 din 29 noiembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20122. ORDIN 994 01/10/2012

 ORDIN nr. 994 din 1 octombrie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20123. ORDIN 1058 01/11/2012

 ORDIN nr. 1.058 din 1 noiembrie 2012
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 noiembrie 20124. ORDIN 1050 29/10/2012

 ORDIN nr. 1.050 din 29 octombrie 2012
privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă"

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 16 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 16 noiembrie 2012

ACT ABROGAT5. PROCEDURA 29/10/2012

 PROCEDURĂ din 29 octombrie 2012
de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă"

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 16 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 16 noiembrie 2012

ACT ABROGAT6. ORDIN 744 23/07/2012

 ORDIN nr. 744 din 23 iulie 2012
pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 20 august 2012

Data intrarii in vigoare: 20 august 20127. ORDIN 869 06/08/2012

ORDIN nr. 869 din 6 august 2012privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 593 din 20 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 20 august 2012  8. NORMA 06/08/2012

   NORME PROCEDURALE INTERNE din 6 august 2012
  pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

  EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 20 august 2012  9. ORDIN 730 13/07/2012

   ORDIN nr. 730 din 13 iulie 2012
  privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

  EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 13 august 2012  10. ORDIN 851 26/07/2012

   ORDIN nr. 851 din 26 iulie 2012
  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

  EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 07 august 2012