Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ?I TURISMULUI"1. ORDIN 1879 09/10/2012

 ORDIN nr. 1.879 din 9 octombrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 20122. ORDIN 2571 21/11/2012

 ORDIN nr. 2.571 din 21 noiembrie 2012
privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, privind desemnarea Societăţii Comerciale AEROQ - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea unor funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, precum şi privind modificarea Listei organismelor notificate în domeniul produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.865/2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 decembrie 20123. ORDIN 1479 13/08/2012

 ORDIN nr. 1.479 din 13 august 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 20124. ORDIN 1749 21/09/2012

 ORDIN nr. 1.749 din 21 septembrie 2012
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, indicativ NP 131-2011"

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 20125. ORDIN 1752 21/09/2012

 ORDIN nr. 1.752 din 21 septembrie 2012
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie, indicativ NP 129-2011"

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 20126. ORDIN 2368 30/10/2012

 ORDIN nr. 2.368 din 30 octombrie 2012
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 noiembrie 20127. ORDIN 1775 25/09/2012

 ORDIN nr. 1.775 din 25 septembrie 2012
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi", indicativ GP 116-2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 14 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 decembrie 20128. ORDIN 2429 06/11/2012

 ORDIN nr. 2.429 din 6 noiembrie 2012
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 12 noiembrie 20129. ORDIN 2326 23/10/2012

 ORDIN nr. 2.326 din 23 octombrie 2012
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare transnaţională "Sud-Estul Europei"

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 31 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 201210. REGLEMENTARI 21/09/2012

REGLEMENTARE TEHNICĂ din 21 septembrie 2012"Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012

EMITENT
  • Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
  • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 704 din 15 octombrie 2012

    Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2012