Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL ECONOMIEI, COMER?ULUI ?I MEDIULUI DE AFACERI"1. ORDIN 1260 31/10/2016

ORDIN nr. 1.260 din 31 octombrie 2016
privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 20162. ORDIN 422 06/05/2016

ORDIN nr. 422 din 6 mai 2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 16 iunie 2016

Data intrarii in vigoare: 16 iunie 20163. ORDIN 207 01/03/2016

ORDIN nr. 207 din 1 martie 2016
privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 21 martie 2016

Data intrarii in vigoare: 21 martie 20164. RECTIFICARE 2458 12/11/2012

 RECTIFICARE nr. 2.458 din 12 noiembrie 2012
referitoare la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.458/2012

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 23 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 23 ianuarie 20135. ORDIN 2737 17/12/2012

 ORDIN nr. 2.737 din 17 decembrie 2012
pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 12 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 2013

ACT ABROGAT6. PROCEDURA 17/12/2012

 PROCEDURĂ din 17 decembrie 2012
privind desemnarea organismelor care realizează emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 12 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 2013

ACT ABROGAT7. ORDIN 2605 29/11/2012

 ORDIN nr. 2.605 din 29 noiembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 20128. ORDIN 2546 21/11/2012

 ORDIN nr. 2.546 din 21 noiembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20129. ORDIN 2545 21/11/2012

 ORDIN nr. 2.545 din 21 noiembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale "ELECTRICA" - S.A.,

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 201210. ORDIN 2544 21/11/2012

 ORDIN nr. 2.544 din 21 noiembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 22 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2012