Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ?I PROTEC?IEI SOCIALE"1. ORDIN 214 22/02/2021

ORDIN nr. 214 din 22 februarie 2021pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 53^1 alin. (12) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 06 aprilie 2021

  Data intrarii in vigoare: 06 aprilie 2021  2. ORDIN 949 15/05/2020

  ORDIN nr. 949 din 15 mai 2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectări Mine pe Lignit - S.A., aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

  EMITENT
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 527 din 19 iunie 2020

  Data intrarii in vigoare: 19 iunie 2020  3. PROCEDURĂ 19/08/2015

  PROCEDURĂ din 19 august 2015
  de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 septembrie 2015

  Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 2015  4. LISTĂ 05/06/2015

  LISTA din 5 iunie 2015
  cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015

  Data intrarii in vigoare: 05 iunie 2015  5. ORDIN 3484 19/12/2012

   ORDIN nr. 3.484 din 19 decembrie 2012
  pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2013

  Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 2013  6. ORDIN 3114 13/12/2012

   ORDIN nr. 3.114 din 13 decembrie 2012
  privind modificarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2012  7. ORDIN 2986 03/12/2012

  ORDIN nr. 2.986 din 3 decembrie 2012pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  EMITENT
 • Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 889 din 27 decembrie 2012

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2012  8. ORDIN 2916 27/11/2012

   ORDIN nr. 2.916 din 27 noiembrie 2012
  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.202/1.351/1.927/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială F.D.E.E. "ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale "ELECTRICA" - S.A.,

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2012  9. ORDIN 2918 27/11/2012

   ORDIN nr. 2.918 din 27 noiembrie 2012
  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.203/1.412/1.924/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 22 decembrie 2012

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2012  10. ORDIN 2917 27/11/2012

   ORDIN nr. 2.917 din 27 noiembrie 2012
  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.204/1.410/1.925/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD" - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2012