Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII"1. ORDIN 1187 28/06/2022

ORDIN nr. 1.187 din 28 iunie 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 663 din 01 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  2. ORDIN 1203 30/06/2022

  ORDIN nr. 1.203 din 30 iunie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 iunie 2022  3. REGULAMENT 30/06/2022

  REGULAMENT din 30 iunie 2022privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 658 din 30 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 iunie 2022  4. ORDIN 998 06/06/2022

  ORDIN nr. 998 din 6 iunie 2022pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 633 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022  5. ORDIN 1067 16/06/2022

  ORDIN nr. 1.067 din 16 iunie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 625 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 02 iulie 2022  6. ORDIN 1160 22/06/2022

  ORDIN nr. 1.160 din 22 iunie 2022pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (2) al art. 8 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 630 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iulie 2022  7. ORDIN 1097 17/06/2022

  ORDIN nr. 1.097 din 17 iunie 2022pentru modificarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 623 din 24 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 24 iunie 2022  8. ORDIN 1054 14/06/2022

  ORDIN nr. 1.054 din 14 iunie 2022privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 609 din 22 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 22 iunie 2022  9. SCHEMA 14/06/2022

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 14 iunie 2022pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri şi mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depăşirea dificultăţilor financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 609 din 22 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 22 iunie 2022  10. ORDIN 1013 07/06/2022

  ORDIN nr. 1.013 din 7 iunie 2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 588 din 16 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 16 iunie 2022