Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL TRANSPORTURILOR"1. ORDIN 1274 13/09/2019

ORDIN nr. 1.274 din 13 septembrie 2019pentru publicarea acceptării amendamentului din 2019 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 874 din 30 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2019  2. ORDIN 1337 26/09/2019

  ORDIN nr. 1.337 din 26 septembrie 2019privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 852 din 22 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 22 octombrie 2019  3. ORDIN 1265 12/09/2019

  ORDIN nr. 1.265 din 12 septembrie 2019pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.413(97) şi MSC.443(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 852 din 22 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2020  4. ORDIN 1398 10/10/2019

  ORDIN nr. 1.398 din 10 octombrie 2019privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 2 pentru anul 2019

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2019  5. ACT ADITIONAL 2 10/10/2019

  ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 10 octombrie 2019pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 840 din 16 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2019  6. ORDIN 1333 26/09/2019

  ORDIN nr. 1.333 din 26 septembrie 2019privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2019  7. REGLEMENTARI 26/09/2019

  REGLEMENTĂRI din 26 septembrie 2019privind condiţiile de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 835 din 15 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2019  8. ORDIN 1353 30/09/2019

  ORDIN nr. 1.353 din 30 septembrie 2019privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 825 din 10 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 2019  9. ACT ADITIONAL 1 30/09/2019

  ACT ADIȚIONAL nr. 1 din 30 septembrie 2019pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 825 din 10 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 2019  10. ORDIN 1352 30/09/2019

  ORDIN nr. 1.352 din 30 septembrie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2019