Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL INDUSTRIILOR"1. ORDIN 1613 07/07/1998

 ORDIN nr. 1613 din 7 iulie 1998
privind aprobarea prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, transportul, depozitarea şi verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune: C5-98

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 29 iulie 1998

Data intrarii in vigoare: 29 iulie 1998

ACT ABROGAT2. ORDIN 1663 02/12/1996

 ORDIN nr. 1663 din 2 decembrie 1996
privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, încercarea în vederea omologării şi exploatarea supapelor de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipientelor sub presiune - C37 - 96

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 16 decembrie 1996

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 1996

ACT ABROGAT3. ORDIN 1667 06/12/1996

 ORDIN nr. 1667 din 6 decembrie 1996
privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru autorizarea sudorilor care executa lucrări de sudare în construirea, montarea şi repararea instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat - partea 1: Oţel şi partea a 2-a: Aluminiu şi aliaje din aluminiu CR9-96

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 16 decembrie 1996

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 19964. ORDIN 1668 06/12/1996

 ORDIN nr. 1668 din 6 decembrie 1996
privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare folosite în construirea, montarea şi repararea instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor de ridicat - partea 1: Oţel şi partea a 2-a: Aluminiu şi aliaje din aluminiu CR7-96

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 344 din 16 decembrie 1996

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 19965. NORMA 12 22/07/1996

 NORME METODOLOGICE nr. 12 din 22 iulie 1996
privind constituirea şi utilizarea Fondului valutar pentru Programul energetic

EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 12 august 1996

Data intrarii in vigoare: 12 august 19966. ORDIN 1507 25/01/1996

 ORDIN nr. 1.507 din 25 ianuarie 1996
privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilitatii agentilor economici de a executa structuri sudate

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 15 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 15 mai 19967. ORDIN 1512 07/02/1996

 ORDIN nr. 1512 din 7 februarie 1996
privind regimul special de verificare tehnică şi autorizare de funcţionare a instalaţiilor mecanice sub presiune, a instalaţiilor mecanice de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, precum şi a instalaţiilor mecanice sub presiune, a instalaţiilor mecanice de ridicat şi a unor instalaţii şi componente din cadrul obiectivelor şi instalaţiilor nucleare

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 23 februarie 1996

Data intrarii in vigoare: 23 februarie 19968. ORDIN 1621 13/11/1995

 ORDIN nr. 1621 din 13 noiembrie 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, prelucrare şi livrare a deşeurilor refolosibile

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 21 decembrie 1995

Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 19959. ORDIN 1552 09/06/1995

 ORDIN nr. 1552 din 9 iunie 1995
privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate C12-95

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 14 iulie 1995

Data intrarii in vigoare: 14 iulie 1995

ACT ABROGAT10. NORMA 1791 29/06/1995

 NORMA nr. 1791/P.C. din 29 iunie 1995
privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricăţie, destinate exportului

EMITENT: MINISTERUL COMERŢULUI
MINISTERUL FINANŢELOR MINISTERUL INDUSTRIILOR MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI - S.A.

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 30 iunie 1995

Data intrarii in vigoare: 30 iunie 1995

ACT ABROGAT