Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"1. HOTARARE 807 23/06/2022

HOTĂRÂRE nr. 807 din 23 iunie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 640 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  2. HOTARARE 813 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 813 din 23 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 640 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  3. HOTARARE 806 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 806 din 23 iunie 2022privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 641 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  4. HOTARARE 811 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 811 din 23 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2801 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 641 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  5. HOTARARE 812 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 812 din 23 iunie 2022privind transmiterea unei părţi din imobilul 403 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 641 din 29 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2022  6. HOTARARE 810 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 810 din 23 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice ale unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., trecerea acesteia în domeniul public al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 636 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022  7. HOTARARE 814 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 814 din 23 iunie 2022privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 636 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022  8. HOTARARE 815 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 815 din 23 iunie 2022privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, precum şi înscrierea unor bunuri imobile - clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 636 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022  9. HOTARARE 827 27/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 827 din 27 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 636 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022  10. HOTARARE 817 23/06/2022

  HOTĂRÂRE nr. 817 din 23 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi transmiterea acestora integral sau parţial, după caz, în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 637 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022