Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ?I LOCUIN?ELOR"1. REGLEMENTARI 13/10/2023

REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023Ghid de bune practici privind măsuri de protecţie aplicabile clădirilor existente şi clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 12-2022

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 971 din 26 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 2023  2. REGLEMENTARI 13/10/2023

  REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente şi clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11-2022

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 949 din 20 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2023  3. REGLEMENTARI 02/11/2022

  REGLEMENTARE TEHNICĂ din 2 noiembrie 2022"Ghid privind implementarea măsurilor de creştere a performanţei energetice aplicabile clădirilor noi, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie, exploatare şi urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerinţelor nZEB, Indicativ RTC 4 - 2022"

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1098 din 15 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 2022  4. GHID 10/05/2022

  GHID SPECIFIC din 10 mai 2022privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  5. GHID 24/03/2022

  GHID SPECIFIC din 24 martie 2022privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 290 din 25 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 martie 2022  6. GHID 24/03/2022

  GHID SPECIFIC din 24 martie 2022privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.2 - Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 291 din 25 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 martie 2022  7. ORDIN 850 30/06/2008

   ORDIN nr. 850 din 30 iunie 2008
  pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

  EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009

  Data intrarii in vigoare: 05 ianuarie 2009  8. ORDIN 1583 15/12/2008

   ORDIN nr. 1.583 din 15 decembrie 2008
  privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

  EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 23 ianuarie 2009  9. ORDIN 1553 04/12/2008

   ORDIN nr. 1.553 din 4 decembrie 2008
  privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

  EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2008

  ACT ABROGAT  10. NORMA 04/12/2008

   NORME METODOLOGICE din 4 decembrie 2008
  pentru derularea Programului "Patinoare artificiale", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

  EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2008

  ACT ABROGAT