Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I DEZVOLTĂRII DURABILE"



1. ORDIN 1624 22/12/2008

 ORDIN nr. 1.624 din 22 decembrie 2008
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere, precum şi a Contractului-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 2009



2. INSTRUCTIUNI 22/12/2008

 INSTRUCŢIUNI din 22 decembrie 2008
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 2009



3. ORDIN 1222 08/10/2008

 ORDIN nr. 1.222 din 8 octombrie 2008
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008

ACT ABROGAT



4. INSTRUCTIUNI 08/10/2008

 INSTRUCŢIUNI din 8 octombrie 2008
pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008

ACT ABROGAT



5. ORDIN 1607 17/12/2008

 ORDIN nr. 1.607 din 17 decembrie 2008
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008



6. ORDIN 1415 06/11/2008

 ORDIN nr. 1.415 din 6 noiembrie 2008
privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 2008



7. ORDIN 1552 03/12/2008

 ORDIN nr. 1.552 din 3 decembrie 2008
pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 18 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2008



8. ORDIN 1376 29/10/2008

 ORDIN nr. 1.376 din 29 octombrie 2008
privind aprobarea Procedurii de raportare a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum şi modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2008



9. PROCEDURA 29/10/2008

 PROCEDURĂ din 29 octombrie 2008
de raportare a Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES), precum şi modalitatea de răspuns la observaţiile şi întrebările survenite în urma procesului de revizuire a INEGES

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2008



10. ORDIN 1533 27/11/2008

 ORDIN nr. 1.533 din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2008

ACT ABROGAT