Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ?I MONITORIZAREA ACHIZI?IILOR PUBLICE"1. INSTRUCŢIUNI 1 25/08/2015

INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 25 august 2015
emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 septembrie 2015

Data intrarii in vigoare: 04 septembrie 20152. ORDIN 129 25/06/2013

 ORDIN nr. 129 din 25 iunie 2013
pentru aprobarea modelului de documentaţie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 16 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 16 iulie 20133. INSTRUCTIUNI 1 18/06/2013

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 18 iunie 2013
emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 21 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 21 iunie 20134. ORDIN 373 14/08/2012

 ORDIN nr. 373 din 14 august 2012
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 20125. ORDIN 335 06/06/2012

 ORDIN nr. 335 din 6 iunie 2012
privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 20126. ORDIN 170 07/05/2012

 ORDIN nr. 170 din 7 mai 2012
privind interpretarea art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 15 mai 20127. ORDIN 171 07/05/2012

 ORDIN nr. 171 din 7 mai 2012
cu privire la clarificările ce vizează conţinutul documentaţiei de atribuire

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 15 mai 20128. ORDIN 138 09/04/2012

 ORDIN nr. 138 din 9 aprilie 2012
privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrări pentru proiectele de investiţii din domeniul de transport rutier care utilizează condiţiile contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) CARTE ROŞIE şi CARTE GALBENĂ

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 14 mai 20129. ORDIN 166 04/05/2012

 ORDIN nr. 166 din 4 mai 2012
privind constituirea Comitetului Naţional Consultativ pentru Achiziţii Publice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 11 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 11 mai 201210. ORDIN 136 06/04/2012

 ORDIN nr. 136 din 6 aprilie 2012
privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 13 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 2012

ACT ABROGAT