Rezultate căutare pentru

Emitent: "AGEN?IA NA?IONALĂ DE CADASTRU ?I PUBLICITATE IMOBILIARĂ"1. ORDIN 13 10/01/2023

ORDIN nr. 13 din 10 ianuarie 2023privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

EMITENT
 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 54 din 19 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 19 ianuarie 2023  2. ORDIN 1779 14/12/2022

  ORDIN nr. 1.779 din 14 decembrie 2022privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

  EMITENT
 • Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1254 din 27 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2022  3. ANEXA 07/11/2022

  ANEXĂ din 7 noiembrie 2022pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1127 din 23 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2022  4. ORDIN 1600 07/11/2022

  ORDIN nr. 1.600 din 7 noiembrie 2022pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1127 din 23 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2022  5. ORDIN 1021 07/09/2022

  ORDIN nr. 1.021 din 7 septembrie 2022pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 910 din 15 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2022  6. ORDIN 806 14/07/2022

  ORDIN nr. 806 din 14 iulie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor subordonate

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 758 din 28 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iulie 2022  7. ORDIN 813 14/07/2022

  ORDIN nr. 813 din 14 iulie 2022privind aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 744 din 25 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 iulie 2022  8. ORDIN 602 06/06/2022

  ORDIN nr. 602 din 6 iunie 2022pentru completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 597 din 20 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2022  9. ORDIN 599 06/06/2022

  ORDIN nr. 599 din 6 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2022  10. ORDIN 430 11/04/2022

  ORDIN nr. 430 din 11 aprilie 2022pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 405 din 28 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 aprilie 2022