Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ PENTRU PROTEC?IA DREPTURILOR COPILULUI"1. ORDIN 253 28/11/2008

 ORDIN nr. 253 din 28 noiembrie 2008
pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20082. METODOLOGIE 28/11/2008

 METODOLOGIE din 28 noiembrie 2008
privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20083. ORDIN 9553 08/10/2007

 ORDIN nr. 9.553 din 8 octombrie 2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 23 noiembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 20074. ORDIN 14 15/01/2007

 ORDIN nr. 14 din 15 ianuarie 2007
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2007

Data intrarii in vigoare: 28 februarie 20075. ORDIN 289 06/07/2006

 ORDIN nr. 289 din 6 iulie 2006
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 2 august 2006

Data intrarii in vigoare: 02 august 20066. STANDARD 06/07/2006

 STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 6 iulie 2006
privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 2 august 2006

Data intrarii in vigoare: 02 august 20067. GHID 06/07/2006

 GHID METODOLOGIC din 6 iulie 2006
de implementare a Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 2 august 2006

Data intrarii in vigoare: 02 august 20068. ORDIN 286 06/07/2006

 ORDIN nr. 286 din 6 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 28 iulie 2006

Data intrarii in vigoare: 28 iulie 20069. NORMA 06/07/2006

 NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2006
privind întocmirea Planului de servicii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 28 iulie 2006

Data intrarii in vigoare: 28 iulie 200610. NORMA 06/07/2006

 NORME METODOLOGICE din 6 iulie 2006
privind întocmirea Planului individualizat de protecţie

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 28 iulie 2006

Data intrarii in vigoare: 28 iulie 2006