Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ?I PENTRU SIGURAN?A ALIMENTELOR"1. ORDIN 90 09/05/2024

ORDIN nr. 90 din 9 mai 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 458 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  2. ORDIN 77 12/04/2024

  ORDIN nr. 77 din 12 aprilie 2024pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 425 din 09 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie 2024  3. ORDIN 76 12/04/2024

  ORDIN nr. 76 din 12 aprilie 2024privind modificarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55/2010

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 24 aprilie 2024  4. ANEXA 15/03/2024

  ANEXE din 15 martie 2024pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  5. ORDIN 51 15/03/2024

  ORDIN nr. 51 din 15 martie 2024pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2023

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 294 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  6. ORDIN 69 01/04/2024

  ORDIN nr. 69 din 1 aprilie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 290 din 03 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 03 aprilie 2024  7. ORDIN 65 29/03/2024

  ORDIN nr. 65 din 29 martie 2024pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 293 din 03 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 03 aprilie 2024  8. ORDIN 151 21/11/2023

  ORDIN nr. 151 din 21 noiembrie 2023privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare şi a punctelor de ieşire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 191 din 08 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 08 martie 2024  9. ORDIN 35 14/02/2024

  ORDIN nr. 35 din 14 februarie 2024pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor şi pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2024

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 februarie 2024  10. ORDIN 21 01/02/2024

  ORDIN nr. 21 din 1 februarie 2024pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice şi de produse în conversie din ţări terţe, pe teritoriul României

  EMITENT
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024