Rezultate căutare pentru

Emitent: "AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ"1. ORDIN 1679 20/09/2022

ORDIN nr. 1.679 din 20 septembrie 2022pentru aprobarea Procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  2. PROCEDURA 20/09/2022

  PROCEDURĂ din 20 septembrie 2022privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  3. ORDIN 1644 13/09/2022

  ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  4. ORDIN 1654 14/09/2022

  ORDIN nr. 1.654 din 14 septembrie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 septembrie 2022  5. ANEXA 16/09/2022

  ANEXE din 16 septembrie 2022privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 2022  6. ORDIN 1667 16/09/2022

  ORDIN nr. 1.667 din 16 septembrie 2022pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 2022  7. ORDIN 1618 07/09/2022

  ORDIN nr. 1.618 din 7 septembrie 2022pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 896 din 12 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 septembrie 2022  8. ORDIN 1635 12/09/2022

  ORDIN nr. 1.635 din 12 septembrie 2022privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 897 din 12 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 septembrie 2022  9. ORDIN 1636 12/09/2022

  ORDIN nr. 1.636 din 12 septembrie 2022pentru aprobarea Procedurii şi a condiţiilor de înregistrare a reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi pentru stabilirea unor competenţe de administrare

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 897 din 12 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 septembrie 2022  10. PROCEDURA 12/09/2022

  PROCEDURA ȘI CONDIȚII din 12 septembrie 2022de înregistrare a reprezentanţilor persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească contribuţia la Fondul de Tranziţie Energetică

  EMITENT
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 897 din 12 septembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 septembrie 2022