Rezultate căutare pentru

Emitent: "AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ"1. ORDIN 665 29/03/2024

ORDIN nr. 665 din 29 martie 2024pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii

EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2024  2. ORDIN 748 10/04/2024

  ORDIN nr. 748 din 10 aprilie 2024privind aprobarea procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  3. PROCEDURA 10/04/2024

  PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024privind întocmirea şi transmiterea de către organul de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  4. PROCEDURA 10/04/2024

  PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole, precum şi modalităţile de restituire a acestora

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2024  5. ORDIN 371 07/03/2024

  ORDIN nr. 371 din 7 martie 2024pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 242 din 21 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 iunie 2024  6. ORDIN 11/03/2024

  ORDIN nr. 399 din 11 martie 2024pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancţiunii complementare de suspendare a activităţii, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 233 din 19 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 martie 2024  7. ORDIN 355 04/03/2024

  ORDIN nr. 355 din 4 martie 2024pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/ sponsorizărilor/mecenatului"

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 martie 2024  8. ORDIN 253 15/02/2024

  ORDIN nr. 253 din 15 februarie 2024pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 februarie 2024  9. ORDIN 161 30/01/2024

  ORDIN nr. 161 din 30 ianuarie 2024privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 112 din 08 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2024  10. ORDIN 159 30/01/2024

  ORDIN nr. 159 din 30 ianuarie 2024privind abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.889/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun

  EMITENT
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 109 din 07 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 07 februarie 2024