Rezultate căutare pentru

Emitent: "ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE"1. DECIZIE 35 06/06/2022

DECIZIA nr. 35 din 6 iunie 2022referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 154 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal; art. 2 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (2), art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare; art. 37 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 779 din 04 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 august 2022  2. DECIZIE 31 25/05/2022

  DECIZIA nr. 31 din 25 mai 2022referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 295 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 308 din Codul penal

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 774 din 03 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 august 2022  3. DECIZIE 1649 21/03/2022

  DECIZIA nr. 1.649 din 21 martie 2022referitoare la anularea in parte a art. 103 alin. (2) al Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 719 din 18 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 iulie 2022  4. DECIZIE 39 09/06/2022

  DECIZIA nr. 39 din 9 iunie 2022referitoare la pronunțarea unei hotărâri prelabile, în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 475 din Codul de procedură penală

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 678 din 07 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 iulie 2022  5. COMUNICAT 06/07/2022

  COMUNICAT din 6 iulie 2022privind acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 0 din 06 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 iulie 2022  6. DECIZIE 30 25/05/2022

  DECIZIA nr. 30 din 25 mai 2022referitoare la interpretarea art. 89 alin. (1) din Codul penal

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 673 din 06 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 iulie 2022  7. DECIZIE 38 09/06/2022

  DECIZIA nr. 38 din 9 iunie 2022referitoare la interpretarea art. 250^2 din Codul de procedură penală

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 671 din 05 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 iulie 2022  8. DECIZIE 23 04/05/2022

  DECIZIA nr. 23 din 4 mai 2022referitoare la interpretarea art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 665 din 04 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 iulie 2022  9. DECIZIE 32 06/06/2022

  DECIZIA nr. 32 din 6 iunie 2022referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Dacă nedeclararea la organul fiscal competent (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţia generală a finanţelor publice) a veniturilor obţinute din vânzarea de autoturisme second-hand şi evidenţiate în acte contabile primare, în condiţiile declarării acestora la direcţia de taxe şi impozite locale, se circumscrie laturii obiective a infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile) sau întruneşte elementele de tipicitate ale contravenţiei prevăzute de art. 219 alin. (1) lit. b) combinat cu art. 219 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume).

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 664 din 04 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 04 iulie 2022  10. DECIZIE 12 23/02/2022

  DECIZIA nr. 12 din 23 februarie 2022referitoare la interpretarea Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 3 din 19 martie 2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19 martie 2020, şi Decretului Preşedintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4 din 16 aprilie 2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 663 din 01 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022