Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL ADMINISTRA?IEI ?I INTERNELOR"1. ORDIN 279 17/12/2012

 ORDIN nr. 279 din 17 decembrie 2012
privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 15 ianuarie 20132. ORDIN 284 21/12/2012

 ORDIN nr. 284 din 21 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 08 ianuarie 20133. ORDIN 277 14/12/2012

 ORDIN nr. 277 din 14 decembrie 2012
privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 20124. ORDIN 276 14/12/2012

 ORDIN nr. 276 din 14 decembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 14 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 decembrie 20125. ORDIN 260 16/11/2012

 ORDIN nr. 260 din 16 noiembrie 2012
pentru modificarea anexelor nr. 3-5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 14 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 decembrie 20126. ORDIN 271 05/12/2012

 ORDIN nr. 271 din 5 decembrie 2012
pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 20127. ORDIN 268 03/12/2012

 ORDIN nr. 268 din 3 decembrie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 20128. ORDIN 264 28/11/2012

 ORDIN nr. 264 din 28 noiembrie 2012
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 20129. ORDIN 265 28/11/2012

 ORDIN nr. 265 din 28 noiembrie 2012
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 201210. ORDIN 262 20/11/2012

 ORDIN nr. 262 din 20 noiembrie 2012
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Business Park Bistriţa Sud" - S.R.L.

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2012