Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII ?I TINERETULUI"1. ORDIN 4600 27/06/2012

 ORDIN nr. 4.600 din 27 iunie 2012
pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5336/2011 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "ştiinţe sociale", limba de predare "română", forma de învăţământ "zi" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional "Lauder Reut" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 iulie 20122. METODOLOGIE 31/08/2010

 METODOLOGIA din 31 august 2010
de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 bis din 25 ianuarie 2011

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20113. ANEXA 31/08/2010

 ANEXE din 31 august 2010
la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 bis din 25 ianuarie 2011

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 20114. METODOLOGIE 13/11/2008

 METODOLOGIE din 13 noiembrie 2008
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2009

ACT ABROGAT5. ORDIN 5913 13/11/2008

 ORDIN nr. 5.913 din 13 noiembrie 2008
pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2009

ACT ABROGAT6. ORDIN 6120 10/12/2008

 ORDIN nr. 6.120 din 10 decembrie 2008
privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2009

Data intrarii in vigoare: 05 ianuarie 20097. ORDIN 6219 17/12/2008

 ORDIN nr. 6.219 din 17 decembrie 2008
privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.656/2004

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 2008

ACT ABROGAT8. ORDIN 6297 17/12/2008

 ORDIN nr. 6.297 din 17 decembrie 2008
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 20089. ORDIN 5258 02/09/2008

 ORDIN nr. 5.258 din 2 septembrie 2008
privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic reformat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 200810. ORDIN 5259 02/09/2008

 ORDIN nr. 5.259 din 2 septembrie 2008
privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic adventist

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2008