Rezultate căutare pentru

Emitent: "AGEN?IA NA?IONALĂ A FUNC?IONARILOR PUBLICI"1. ORDIN 72 17/01/2023

ORDIN nr. 72 din 17 ianuarie 2023pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

EMITENT
 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 81 din 31 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 2023  2. ORDIN 93 26/01/2023

  ORDIN nr. 93 din 26 ianuarie 2023pentru stabilirea termenului de comunicare a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2022

  EMITENT
 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 74 din 27 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 ianuarie 2023  3. ORDIN 1109 25/10/2022

  ORDIN nr. 1.109 din 25 octombrie 2022pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1065 din 03 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2022  4. ORDIN 530 26/07/2022

  ORDIN nr. 530 din 26 iulie 2022pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 776 din 04 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 septembrie 2022  5. INSTRUCTIUNI 26/07/2022

  INSTRUCȚIUNI din 26 iulie 2022privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 776 din 04 august 2022

  Data intrarii in vigoare: 03 septembrie 2022  6. ORDIN 258 07/04/2022

  ORDIN nr. 258 din 7 aprilie 2022pentru aprobarea nominalizării evaluatorilor care vor realiza activităţile de evaluare externă a managerilor publici, precum şi pentru aprobarea planificării desfăşurării activităţilor de evaluare externă a managerilor publici, componenta externă, pentru anul 2021

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 361 din 12 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 aprilie 2022  7. ORDIN 233 21/03/2022

  ORDIN nr. 233 din 21 martie 2022pentru aprobarea conţinutului şi instrucţiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 306 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  8. INSTRUCTIUNI 21/03/2022

  INSTRUCȚIUNI din 21 martie 2022de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 306 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  9. ORDIN 234 21/03/2022

  ORDIN nr. 234 din 21 martie 2022pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 306 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  10. ORDIN 26 11/01/2022

  ORDIN nr. 26 din 11 ianuarie 2022pentru aprobarea Metodologiei de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

  EMITENT
 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 38 din 13 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 ianuarie 2022