Rezultate căutare pentru

Emitent: "CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE"1. DECIZIE 135 04/12/2009

 DECIZIE nr. 135 din 4 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 24 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 20092. DECIZIE 134 12/06/2009

 DECIZIE nr. 134 din 12 iunie 2009
pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plată pensiilor din sistemul public de pensii

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 iunie 20093. INSTRUCTIUNI 01/04/2009

 INSTRUCŢIUNI din 1 aprilie 2009
pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii*)

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 bis din 27 mai 2009

Data intrarii in vigoare: 27 mai 20094. DECIZIE 112 01/04/2009

 DECIZIE nr. 112 din 1 aprilie 2009
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 mai 2009

Data intrarii in vigoare: 27 mai 20095. DECIZIE 36 04/02/2008

 DECIZIE nr. 36 din 4 februarie 2008
privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plată pensiilor din sistemul public de pensii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 februarie 2008

ACT ABROGAT6. DECIZIE 375 14/08/2007

 DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007
pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 20077. PROCEDURA 14/08/2007

 PROCEDURĂ din 14 august 2007
privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 20078. DECIZIE 192 05/07/2001

 DECIZIE nr. 192 din 5 iulie 2001
privind emiterea legitimaţiilor speciale pentru organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 18 iulie 2001

Data intrarii in vigoare: 18 iulie 2001