Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI"1. ORDIN 838 22/08/2019

ORDIN nr. 838 din 22 august 2019privind stabilirea cadrului instituţional pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/331 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 818 din 09 octombrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2019  2. ORDIN 878 29/08/2019

  ORDIN nr. 878 din 29 august 2019pentru completarea secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 747 din 13 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 septembrie 2019  3. ORDIN 894 29/08/2019

  ORDIN nr. 894 din 29 august 2019pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 733 din 06 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 06 septembrie 2019  4. ORDIN 898 29/08/2019

  ORDIN nr. 898 din 29 august 2019pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 734 din 06 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 06 septembrie 2019  5. ORDIN 856 27/08/2019

  ORDIN nr. 856 din 27 august 2019pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 723 din 03 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 03 septembrie 2019  6. ORDIN 674 05/07/2019

  ORDIN nr. 674 din 5 iulie 2019privind aprobarea Procedurii pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 650 din 06 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 06 august 2019  7. PROCEDURA 05/07/2019

  PROCEDURĂ din 5 iulie 2019pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 650 din 06 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 06 august 2019  8. ORDIN 479 17/05/2019

  ORDIN nr. 479 din 17 mai 2019privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2019 pentru fiecare instalaţie din sectorul staţionar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 621 din 26 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 26 iulie 2019  9. ORDIN 717 16/07/2019

  ORDIN nr. 717 din 16 iulie 2019pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 605 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  10. ORDIN 718 16/07/2019

  ORDIN nr. 718 din 16 iulie 2019pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

  EMITENT
 • Ministerul Mediului
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 605 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019