Rezultate căutare pentru

Emitent: "CURTEA CONSTITU?IONALĂ"1. DECIZIE 631 21/11/2023

DECIZIA nr. 631 din 21 noiembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 456 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  2. DECIZIE 639 21/11/2023

  DECIZIA nr. 639 din 21 noiembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (5) partea introductivă din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 456 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  3. DECIZIE 691 12/12/2023

  DECIZIA nr. 691 din 12 decembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 456 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  4. DECIZIE 716 12/12/2023

  DECIZIA nr. 716 din 12 decembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (6) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, ale art. 20 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi ale art. 74 din Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  5. DECIZIE 42 30/01/2024

  DECIZIA nr. 42 din 30 ianuarie 2024referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 457 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  6. DECIZIE 758 14/12/2023

  DECIZIA nr. 758 din 14 decembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55^1 alin. (5) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 458 din 17 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2024  7. DECIZIE 121 07/03/2024

  DECIZIA nr. 121 din 7 martie 2024referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 453 din 16 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 mai 2024  8. DECIZIE 151 20/03/2024

  DECIZIA nr. 151 din 20 martie 2024referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (4), ale art. 9^1 şi ale art. 10 alin. (1) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 453 din 16 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 mai 2024  9. DECIZIE 606 21/11/2023

  DECIZIA nr. 606 din 21 noiembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, în interpretarea obligatorie dată prin Decizia nr. 42 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 455 din 16 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 mai 2024  10. DECIZIE 754 14/12/2023

  DECIZIA nr. 754 din 14 decembrie 2023referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 476 alin. (4) din Codul de procedură penală şi ale art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 26 aprilie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

  EMITENT
 • Curtea Constituțională
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 455 din 16 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 mai 2024