Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ PENTRU PROTEC?IA CONSUMATORILOR"1. ORDIN 44 19/01/2024

ORDIN nr. 44 din 19 ianuarie 2024pentru aprobarea Metodologiei de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 102 din 05 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 februarie 2024  2. METODOLOGIE 19/01/2024

  METODOLOGIE din 19 ianuarie 2024de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor la nivelul Ministerului Energiei şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 102 din 05 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 februarie 2024  3. ORDIN 859 07/11/2023

  ORDIN nr. 859 din 7 noiembrie 2023privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Proces-verbal de custodie" şi a formularului "Proces-verbal de încetare totală sau parţială a indisponibilizării şi de restituire totală sau parţială a bunurilor indisponibilizate"

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1176 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  4. ORDIN 225 25/04/2023

  ORDIN nr. 225 din 25 aprilie 2023privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1110 din 11 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2024  5. ORDIN 788 16/10/2023

  ORDIN nr. 788 din 16 octombrie 2023privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 986 din 30 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2023  6. ORDIN 182 30/03/2023

  ORDIN nr. 182 din 30 martie 2023privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare şi neechivoce cu privire la preţul produselor

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 575 din 26 iunie 2023

  Data intrarii in vigoare: 26 iulie 2023  7. ORDIN 192 06/04/2023

  ORDIN nr. 192 din 6 aprilie 2023privind abrogarea unor ordine

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 455 din 25 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 25 mai 2023  8. ORDIN 173 24/03/2023

  ORDIN nr. 173 din 24 martie 2023privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 230/457/76/2002 pentru aprobarea Normei privind denumirile sub care se vinde şi condiţiile de calitate ale laptelui de consum

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 289 din 06 aprilie 2023

  Data intrarii in vigoare: 06 aprilie 2023  9. ORDIN 32 11/01/2023

  ORDIN nr. 32 din 11 ianuarie 2023privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 133 din 16 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 18 martie 2023  10. ORDIN 33 11/01/2023

  ORDIN nr. 33 din 11 ianuarie 2023pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare

  EMITENT
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 66 din 26 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 26 ianuarie 2023