Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"1. ORDIN 38 16/03/2023

ORDIN nr. 38 din 16 martie 2023privind aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, precum şi a mecanismului de implementare aferent

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 233 din 22 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 22 martie 2023  2. PROCEDURA 16/03/2023

  PROCEDURA SPECIFICĂ din 16 martie 2023de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, precum şi a mecanismului de implementare aferent

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 233 din 22 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 22 martie 2023  3. ORDIN 31 01/03/2023

  ORDIN nr. 31 din 1 martie 2023privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 224 din 20 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 martie 2023  4. ORDIN 27 27/02/2023

  ORDIN nr. 27 din 27 februarie 2023privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2023 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 185 din 03 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 03 martie 2023  5. ORDIN 32 01/03/2023

  ORDIN nr. 32 din 1 martie 2023privind stabilirea metodologiei de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor în cadrul Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, pentru perioada 2023-2026

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 185 din 03 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 03 martie 2023  6. ORDIN 188 19/12/2022

  ORDIN nr. 188 din 19 decembrie 2022privind modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 123 din 13 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2023  7. ORDIN 14 03/02/2023

  ORDIN nr. 14 din 3 februarie 2023privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 109 din 08 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2023  8. ORDIN 172 23/11/2022

  ORDIN nr. 172 din 23 noiembrie 2022pentru aprobarea Normelor privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 109 din 08 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2023  9. NORMA 23/11/2022

  NORME din 23 noiembrie 2022privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 109 din 08 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2023  10. ORDIN 179 29/11/2022

  ORDIN nr. 179 din 29 noiembrie 2022pentru aprobarea baremului medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi/reîncadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/poliţiştilor de penitenciare

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 93 din 02 februarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 02 februarie 2023