Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ?I LOCUIN?EI"1. ORDIN 607 21/04/2003

 ORDIN nr. 607 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 20032. ORDIN 606 21/04/2003

 ORDIN nr. 606 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în panta la clădiri"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 5 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2003

ACT ABROGAT3. ORDIN 604 21/04/2003

 ORDIN nr. 604 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20034. ORDIN 603 21/04/2003

 ORDIN nr. 603 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20035. ORDIN 605 21/04/2003

 ORDIN nr. 605 din 21 aprilie 2003
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice"

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20036. ORDIN 853 06/06/2003

 ORDIN nr. 853 din 6 iunie 2003
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a colaborării civil-militare în managementul traficului aerian

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 11 iulie 20037. ORDIN 956 23/06/2003

 ORDIN nr. 956 din 23 iunie 2003
pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuara a porturilor maritime româneşti

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 1 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2003

ACT ABROGAT8. ORDIN 937 19/06/2003

 ORDIN nr. 937 din 19 iunie 2003
privind împuternicirea organelor de executare ale Autorităţii Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asiguratorii şi de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 1 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 20039. NORMA 4404 23/12/2002

 NORME METODOLOGICE nr. 4.404/MM din 23 decembrie 2002
privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială pentru drumurile publice

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 25 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 iunie 200310. ANEXA 23/12/2002

 ANEXA din 23 decembrie 2002
la Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială pentru drumurile publice*)

EMITENT: MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 bis din 25 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 iunie 2003