Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL CULTURII"1. ORDIN 2515 11/01/2023

ORDIN nr. 2.515 din 11 ianuarie 2023privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 57 din 20 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2023  2. SCHEMA 11/01/2023

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 57 din 20 ianuarie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2023  3. METODOLOGIE 22/12/2022

  METODOLOGIE din 22 decembrie 2022de intervenţie pentru abordarea noninvazivă a eficienţei energetice în clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1260 din 28 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2022  4. ORDIN 3568 22/12/2022

  ORDIN nr. 3.568 din 22 decembrie 2022pentru aprobarea Metodologiei de intervenţie pentru abordarea noninvazivă a eficienţei energetice în clădiri cu valoare istorică şi arhitecturală

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1260 din 28 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2022  5. ORDIN 3521 22/11/2022

  ORDIN nr. 3.521 din 22 noiembrie 2022privind clasarea ca monument istoric a imobilului situat la adresa poştală Str. Memorandumului nr. 2, municipiul Lugoj, judeţul Timiş, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Cazarma Militară de Cavalerie, în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa B cu componente în grupa B

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1161 din 05 decembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2022  6. ORDIN 3453 04/11/2022

  ORDIN nr. 3.453 din 4 noiembrie 2022privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1090 din 11 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2022  7. SCHEMA 04/11/2022

  SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 noiembrie 2022pentru sectorul cultural independent, în vederea finanţării nerambursabile a sectorului cultural independent în perioada 2022-2023

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1090 din 11 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2022  8. ORDIN 3444 01/11/2022

  ORDIN nr. 3.444 din 1 noiembrie 2022pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1063 din 02 noiembrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 02 noiembrie 2022  9. ORDIN 3293 29/08/2022

  ORDIN nr. 3.293 din 29 august 2022pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1051 din 31 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 2022  10. ORDIN 3388 05/10/2022

  ORDIN nr. 3.388 din 5 octombrie 2022pentru reacreditarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion", Tulcea

  EMITENT
 • Ministerul Culturii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1013 din 19 octombrie 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 octombrie 2022