Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"1. ORDIN 2145 20/10/2023

ORDIN nr. 2.145 din 20 octombrie 2023privind aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  2. PROCEDURA 20/10/2023

  PROCEDURĂ din 20 octombrie 2023de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  3. ORDIN 2311 06/11/2023

  ORDIN nr. 2.311 din 6 noiembrie 2023privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, precum şi aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1064 din 24 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2023  4. PROCEDURA 06/11/2023

  PROCEDURĂ din 6 noiembrie 2023de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1064 din 24 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2023  5. ORDIN 2280 31/10/2023

  ORDIN nr. 2.280 din 31 octombrie 2023pentru aprobarea modelului-cadru al planului judeţean de incluziune socială

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1053 din 22 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 2023  6. ORDIN 2114 16/10/2023

  ORDIN nr. 2.114 din 16 octombrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 noiembrie 2023  7. ORDIN 2270 31/10/2023

  ORDIN nr. 2.270 din 31 octombrie 2023privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1040 din 16 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 16 noiembrie 2023  8. ORDIN 2129 19/10/2023

  ORDIN nr. 2.129 din 19 octombrie 2023pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1032 din 14 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 14 noiembrie 2023  9. ORDIN 1915 28/08/2023

  ORDIN nr. 1.915 din 28 august 2023privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 991 din 01 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 noiembrie 2023  10. ORDIN 2221 27/10/2023

  ORDIN nr. 2.221 din 27 octombrie 2023privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea Carfil - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

  EMITENT
 • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 980 din 27 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 octombrie 2023