Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"1. RECTIFICARE 391 14/02/2023

RECTIFICARE nr. 391 din 14 februarie 2023referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 391/2023

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 225 din 20 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 martie 2023  2. ORDIN 725 15/03/2023

  ORDIN nr. 725 din 15 martie 2023pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 221 din 17 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 martie 2023  3. INSTRUCTIUNI 5288 16/03/2023

  INSTRUCŢIUNE nr. 5.288 din 16 martie 2023privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 223 din 17 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 martie 2023  4. ANEXA 10/03/2023

  ANEXĂ din 10 martie 2023privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 16 martie 2023  5. ORDIN 689 10/03/2023

  ORDIN nr. 689 din 10 martie 2023privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 216 din 16 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 16 martie 2023  6. ORDIN 714 14/03/2023

  ORDIN nr. 714 din 14 martie 2023privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 214 din 15 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 martie 2023  7. ORDIN 562 23/02/2023

  ORDIN nr. 562 din 23 februarie 2023pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 206 din 13 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 martie 2023  8. ORDIN 648 03/03/2023

  ORDIN nr. 648 din 3 martie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 206 din 13 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 martie 2023  9. ORDIN 649 03/03/2023

  ORDIN nr. 649 din 3 martie 2023pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.393/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialităţile radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 206 din 13 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 martie 2023  10. ORDIN 667 07/03/2023

  ORDIN nr. 667 din 7 martie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 200 din 10 martie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 martie 2023