Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"1. ORDIN 1908 09/04/2024

ORDIN nr. 1908 din 9 aprilie 2024privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 350 din 15 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2024  2. ORDIN 1617 28/03/2024

  ORDIN nr. 1.617 din 28 martie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.418/2017 privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 335 din 11 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 11 aprilie 2024  3. ORDIN 1786 08/04/2024

  ORDIN nr. 1.786 din 8 aprilie 2024privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 336 din 11 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 11 aprilie 2024  4. ORDIN 1648 29/03/2024

  ORDIN nr. 1.648 din 29 martie 2024privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 330 din 10 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2024  5. NORMA 29/03/2024

  NORME DE IGIENĂ din 29 martie 2024pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 330 din 10 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2024  6. INSTRUCTIUNI 6226 04/04/2024

  INSTRUCŢIUNE nr. 6.226 din 4 aprilie 2024privind modalitatea de gestionare a deşeurilor de medicamente neutilizate şi/sau expirate provenite de la populaţie

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 331 din 10 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 2024  7. ORDIN 1711 04/04/2024

  ORDIN nr. 1.711 din 4 aprilie 2024pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 306 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  8. ORDIN 1718 04/04/2024

  ORDIN nr. 1.718 din 4 aprilie 2024privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 306 din 05 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2024  9. ORDIN 1706 03/04/2024

  ORDIN nr. 1.706 din 3 aprilie 2024pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 298 din 04 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 aprilie 2024  10. ORDIN 1621 28/03/2024

  ORDIN nr. 1.621 din 28 martie 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 283 din 02 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 2024