Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI"1. ORDIN 97 29/06/2022

ORDIN nr. 97 din 29 iunie 2022pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 659 din 01 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  2. METODOLOGIE 29/06/2022

  METODOLOGIE din 29 iunie 2022de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 659 din 01 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  3. ORDIN 92 29/06/2022

  ORDIN nr. 92 din 29 iunie 2022privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 661 din 01 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  4. ORDIN 95 29/06/2022

  ORDIN nr. 95 din 29 iunie 2022privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 661 din 01 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  5. ORDIN 93 29/06/2022

  ORDIN nr. 93 din 29 iunie 2022pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 651 din 30 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  6. ORDIN 94 29/06/2022

  ORDIN nr. 94 din 29 iunie 2022pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 651 din 30 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 iunie 2022  7. ORDIN 88 22/06/2022

  ORDIN nr. 88 din 22 iunie 2022privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 636 din 28 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2022  8. ORDIN 89 22/06/2022

  ORDIN nr. 89 din 22 iunie 2022pentru completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 630 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022  9. ORDIN 90 22/06/2022

  ORDIN nr. 90 din 22 iunie 2022privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 630 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022  10. ORDIN 87 22/06/2022

  ORDIN nr. 87 din 22 iunie 2022privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 628 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022