Rezultate căutare pentru

Emitent: "CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"1. RECTIFICARE 365 06/06/2022

RECTIFICARE nr. 365 din 6 iunie 2022referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022

EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 627 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022  2. ORDIN 365 06/06/2022

  ORDIN nr. 365 din 6 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 593 din 17 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  3. ORDIN 337 25/05/2022

  ORDIN nr. 337 din 25 mai 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 584 din 16 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 16 iunie 2022  4. ORDIN 374 08/06/2022

  ORDIN nr. 374 din 8 iunie 2022privind modificarea anexei nr. 2.11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 583 din 15 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 15 iunie 2022  5. ORDIN 373 08/06/2022

  ORDIN nr. 373 din 8 iunie 2022privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 583 din 15 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 15 iunie 2022  6. ORDIN 349 01/05/2022

  ORDIN nr. 349 din 31 mai 2022pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 563 din 09 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2022  7. ORDIN 353 02/06/2022

  ORDIN nr. 353 din 2 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 557 din 08 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 08 iunie 2022  8. ORDIN 331 19/05/2022

  ORDIN nr. 331 din 19 mai 2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 553 din 07 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 iunie 2022  9. ORDIN 363 06/06/2022

  ORDIN nr. 363 din 6 iunie 2022pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 556 din 07 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 iunie 2022  10. RECTIFICARE 260 05/05/2022

  RECTIFICARE nr. 260 din 5 mai 2022 referitoare la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 260/2022

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 552 din 06 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 06 iunie 2022