Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "994"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2020/10/28"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2020/10/28"1. HOTARARE 893 22/10/2020

HOTĂRÂRE nr. 893 din 22 octombrie 2020pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  2. HOTARARE 894 22/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 894 din 22 octombrie 2020pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  3. HOTARARE 895 22/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 895 din 22 octombrie 2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  4. HOTARARE 906 22/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 906 din 22 octombrie 2020pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  5. ORDIN 1826 27/10/2020

  ORDIN nr. 1.826 din 27 octombrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 843/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  6. LISTA 24906 27/10/2020

  LISTA nr. 24.906 din 27 octombrie 2020partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020

  EMITENT
 • Autoritatea Electorală Permanentă
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  7. HOTARARE 892 22/10/2020

  HOTĂRÂRE nr. 892 din 22 octombrie 2020pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020  8. AMENDAMENT 5 16/07/2020

  AMENDAMENT nr. 5 din 16 iulie 2020convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

  EMITENT
 • Act Internaţional
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2020